Anasayfa Hizmetlerimiz Kenet Sistemler Kenet Sistem at覺 ve Cephe Kaplamalar覺
26 06 2016
Kenet Sistem at覺 ve Cephe Kaplamalar覺

Sandvi癟 D羹z Kenet Sistem at覺

Performans

Maser taraf覺ndan teknik ve uygulama artnameleri belirlenen Sandvi癟 Kenet Sistem yap覺 y羹klerine kar覺 mukavemet deerlerinin yan覺 s覺ra yap覺ya salayaca覺 estetik g繹r羹n羹mler de dikkate al覺narak gelitirilmitir. zellikle kaplama zorluu bulunan Tonoz 癟at覺larda sandvi癟 D羹z Kenet Sistem uygulamas覺 ile hem yap覺 izolasyonunun kesin garantisi salan覺r hem de kaplama sonras覺 estetik g繹r羹n羹ml羹 yap覺lar elde edilir.

D羹z eimli 癟at覺larda minimum % 2 eimi kadar kullan覺labilen Sistem; y羹zey kaplamas覺 olarak kullan覺lan d羹z kenet trapezin antiyede ve hatta 癟at覺 羹zerinde 羹retilmesi sayesinde kesin, hatas覺z kaplamalar sunmakta m羹kemmel su, 覺s覺 ve ses izolasyonu salamaktad覺r. Kullan覺lan mineral y羹n malzemelerin A s覺n覺f覺 yanmazl覺a sahip olmalar覺 ile yang覺n g羹venlii salayan 癟at覺lar elde edilir.

Uygulama

at覺 sisteminin a覺k ara mesafesine g繹re sistem y羹klerini ta覺ma mukavemetine sahip 38 / 900 formu trapez ters olarak a覺klar 羹zerine monte edilir. Birinci kat kaplama olan bu trapezler 羹zerine buhar kesici 繹rt羹 ve a覺klar覺n 羹zerine Z profil monte edilir. Minimum 1.58 mm. kal覺nl覺覺nda 羹retilen Z profillerin esneklii sayesinde son kat metal genleme problemlerinin 繹n羹ne ge癟ilmeye 癟al覺覺lmaktad覺r. Is覺 izolasyonu olarak kullan覺lan tay羹n羹 veya camy羹n羹 y羹ksek younlukta olmas覺 d羹z kenet trapezlere Z profillere aras覺nda sistem y羹klerinin ta覺mada yard覺mc覺 olmaktad覺r. 襤ki kat ve a覺rtmal覺 bir bi癟imde serilen mineral y羹n malzeme 羹zerine buhar dengeleyici 繹rt羹 serilmektedir. Klips 羹niteleri ile Z profiller 羹zerine monte edilen ve elektronik robot ile birbirlerine tek kenet ve 癟ift kenet eklinde kenetlenen; sistem y羹klerinin ta覺ma mukavemetine sahip kal覺nl覺kta KSD 25 / X formu d羹z kenet trapezler ile sistem oluturulmaktad覺r.

Maksimum kaplama boyu

Birinci kat trapezin fabrika ortam覺nda 羹retilmesi ve antiyeye nakledilmesi bu malzemenin boyunu nakliye artlar覺 ile s覺n覺rland覺r覺lm覺t覺r. st kat kenet sistem kaplamalar覺n覺n antiyede istenilen uzunlukta 羹retilmesi ile 60 metreye kadar tek par癟a Sandvi癟 D羹z Kenet sistem kaplama yapmak m羹mk羹nd羹r. Y羹zey 羹zerinde herhangi bir vida delii bulunmayan ve kenetleme ile tam ge癟irimsiz olan D羹z Kenet Trapezlerin 癟at覺 boyunca tek par癟a 羹retilmesi boyuna binileri ortadan kald覺rmakta ve kesintisiz kaplamalar oluturmaktad覺r.

Kullan覺lan aksesuarlar

Mahya Noktas覺
Mahya a癟覺s覺na g繹re 羹retilen kenet mahya, alt mahya ve tamamlay覺c覺 Z profiller kullan覺l覺r.

Sa癟ak Noktas覺
38 / 900 formunda mahya alt覺 s羹ngeri (ters montaj) ve sa癟ak alt覺 aksesuar覺 kullan覺l覺r.

Al覺n Noktas覺
Yap覺n覺n sistem detay覺na g繹re boyutland覺r覺lan al覺n kaplama aksesuar覺 kullan覺lmaktad覺r.

 

KSD 25 / X ATI UYGULAMALARI

Sandvi癟 D羹z Kenet Sistem at覺

Is覺 izolasyonu gerektiren yap覺larda Almetsan sandvi癟 sistem uygulamas覺nda son kat y羹zey kaplama olarak kullan覺l覺r.

1. elik a覺k
2. Vidal覺 sistem trapez
3. Buhar kesici
4. Ta y羹n羹
5. Buhar dengeleyici
6. KST 25/325 d羹z kenet

kenet sistemler

Sandvi癟 D羹z Kenet Sistem Tonoz at覺

Tonoz 癟at覺larda 覺s覺 izolasyonu gerektiren yap覺larda Almetsan sandvi癟 sistem uygulamas覺nda son kat y羹zey kaplama olarak kullan覺l覺r.

1. elik a覺k
2. Vidal覺 sistem trapez
3. Buhar kesici
4. Ta y羹n羹
5. Buhar dengeleyici
6. KST 25/325 d羹z kenet

kenet sistemler


Kaplama Tahtas覺 zerine Tek Kat at覺

Okul, hastane, villa ve dier ahap 癟at覺 konstr羹ksiyonlu dizayn edilen yap覺larda rahatl覺kla kullan覺l覺r. Kaplama tahtas覺 ile kenet sistem aras覺nda herhangi bir su yal覺t覺m malzemesi gereksinimi yoktur.

1. Ahap a覺k
2. Kaplama tahtas覺
3. KST 25/325 d羹z kenet
kenet sistemler

Sandvi癟 Trapez Kenet Sistem at覺

KST 25 / 490 TRAPEZ KENET

 

KST 25 / 490 Trapez kenet d羹羹k 癟at覺 eimli end羹striyel tesislerin kaplanmas覺 i癟in gelitirilmi bir formdur.

En kesitindeki iki adet 25 mm. y羹ksekliindeki hadveler trapezin atalet momentini artt覺rmakta dolay覺s覺 ile d羹z kenet trapezlere g繹re daha mukavim k覺lmaktad覺r. A覺k aral覺覺 mesafelerine g繹re kal覺nl覺klar覺 boyutland覺r覺lan trapezler ile 60 m'ye kadar tek par癟a kaplama yapmak m羹mk羹nd羹r.

Metal Kal覺nl覺覺: Ana 癟ekirdek metal kal覺nl覺覺 0.5 ile 1.00 mm. aras覺 deerlerde 羹retim m羹mk羹nd羹r.
Tolerans deerleri: DIN 18807
boy tolerans覺 簣 3 <_ 20 mm
en tolerans覺 簣 % 1
derinlik tolerans覺 + 2 mm
% -1 <_2 mm

Trapez Kenet Kal覺nl覺klar覺 Ve A覺rl覺klar覺

kenet sistemler

 

KST 25 / 490 TRAPEZ KENET UYGULAMALAR覺

 

 

Tek Kat at覺

A覺k ara mesafesi maksimum 1.60 m. olan 癟elik veya betonarme yalp覺larda yaln覺zca su izolasyonu amac覺 ile tek kat 癟at覺 kaplamas覺 olarak kullan覺l覺r.

1. elik a覺k
2. KST 25/490 trapez kenet

kenet sistemler

Sandvi癟 Trapez Kenet Sistem at覺

End羹striyel tesislerde sandvi癟 Trapez Kenet Sistem uygulamas覺nda son kat y羹zey kaplamas覺 olarak kullan覺l覺r.

1. elik a覺k
2. Vidal覺 sistem trapez
3. Buhar kesici
4. Ta y羹n羹
5. Buhar dengeleyici
6. KST 25/490 trapez kenet

kenet sistemler

Yenilenen at覺lar

Kullan覺lan kenet trapezleri, 繹mr羹n羹 dolduran ve s繹k羹lmesi m羹mk羹n olmayan asbestli levhalar, galvaniz, CTP tarz覺 levhalar ile kapl覺 癟at覺lar 羹zerine kaplanabilir.

1. elik a覺k
2. Varolan mevcut 癟at覺 kaplama
3. Tay羹n羹
4. KST 25/490 trapez kenet

kenet sistemler

Performans

Maser taraf覺ndan teknik ve uygulama artnameleri belirlenen Sandvi癟 Kenet Sistemler yap覺 y羹klerine kar覺 mukavemet deerlerinin yan覺 s覺ra yap覺ya salayaca覺 estetik g繹r羹n羹mler de dikkate al覺narak gelitirilmitir. Klasik 癟at覺 eimlerine sahip tesislerde yerinde uygulama sandvi癟 d羹z kenet uygulamas覺 maliyeti y羹ksek bir 癟at覺 sistemi olmaktad覺r. at覺 羹st羹 y羹klerde deformasyon olumamas覺 i癟in kullan覺lmas覺 gereken; alt kaplama ile d羹z kenet aras覺nda izolasyon ama癟l覺 cam y羹n羹 veya ta y羹n羹n羹n y羹ksek younlukta (camy羹n羹: 70 kg/m3 - tay羹n羹: 120 kg/m3) olmas覺 bu maliyeti y羹kselten unsurdur.

Sistem y羹klerini ta覺mada 羹st kat kenet trapezin tek ba覺na mukavemetli olmas覺 art覺 d羹羹n羹lerek gelitirilen KST 25/490 trapez kenetler ile sistem y羹klerini ta覺mak i癟in y羹ksek younluklu tay羹n羹 veya camy羹n羹 kullan覺m覺 gereksinimi ortadan kalkmaktad覺r. D羹z eimli 癟at覺larda minimum % 2 eime kadar kullan覺labilen sistem; y羹zey kaplamas覺 olarak kullan覺lan d羹z kenet trapezin antiye de ve hatta 癟at覺 羹zerinde 羹retilmesi sayesinde kesin, hatas覺z kaplamalar sunmakta m羹kemmel su, 覺s覺 ve ses izolasyonu salamaktad覺r. Kullan覺lan mineral y羹n malzemelerin A s覺n覺f覺 yanmazl覺a sahip olmalar覺 ile yang覺n g羹venlii salayan 癟at覺lar elde edilmektedir.

Uygulama

at覺 sisteminin a覺k ara mesafesine g繹re sistem y羹klerini ta覺ma mukavemetine sahip 38 / 980 veya 38 / 900 formu trapez 羹zerine monte edilir. Birinci kat kaplama olan bu trapez 羹zerine buhar kesici 繹rt羹 ve a覺klar覺n 羹zerine Z profil monte edilir. Minimum 1.5 mm kal覺nl覺覺nda 羹retilen Z profillerin esneklii sayesinde son kat metal genleme problemlerinin 繹n羹ne ge癟ilmeye 癟al覺覺lmaktad覺r. Is覺 izolasyonu olarak kullan覺lan Tay羹n羹 veya Camy羹n羹 y羹ksek younlukta olmas覺na gerek yoktur. D羹羹k younluklu mineral y羹n izolasyon kullan覺lmaktad覺r. 襤ki kat ve a覺rtmal覺 bir bi癟imde serilen mineral y羹n malzeme 羹zerine buhar dengeleyici 繹rt羹 serilmektedir. Klips 羹niteleri ile Z profiller 羹zerine monte edilen ve elektronik robot ile birbirlerine tek kenet ve 癟ift kenet eklinde kenetlenen; sistem y羹klerini ta覺ma mukavemetine sahip kal覺nl覺kta KST 25 / 490 formu trapez kenet monte edilerek sistem oluturulmaktad覺r.

 

kenet sistemler
1. elik a覺k
2. 38/900 D formu trapez
3. Buhar kesici 繹rt羹
4. Spacer
5. Z profil
6. ift s覺ra ta y羹n羹
7. Buhar dengeleyici 繹rt羹
8. Sa癟ak alt覺 s羹ngeri
9. Sa癟ak alt覺 aksesuar覺
10. Klips 羹nitesi
11. KST 25/490 formu trapez kenet

 

Maksimum kaplama boyu

Birinci kat trapezin fabrika ortam覺nda 羹retilmesi ve antiyeye nakledilmesi bu malzeme boyunun nakliye artlar覺 ile s覺n覺rland覺r覺lm覺t覺r. st kat kenet sistem kaplaman覺n antiyede istenilen uzunlukta 羹retilmesi ile 60 metreye kadar tek par癟a Sandvi癟 Trapez Kenet Sistem kaplama yapmak m羹mk羹nd羹r. Y羹zey 羹zerinde herhangi bir vida delii bulunmayan ve kenetleme ile tam ge癟irimsiz olan trapez kenet trapezin 癟at覺 boyunca tek par癟a 羹retilmesi boyuna binileri ortadan kald覺r覺lmakta ve kesintisiz kaplamalar oluturulmaktad覺r.

Kullan覺lan aksesuarlar

Mahya Noktas覺
Mahya a癟覺s覺na g繹re 羹retilen kenet mahya, alt mahya ve tamamlay覺c覺 Z profiller kullan覺l覺r.

Sa癟ak Noktas覺
38 / 900 formunda mahya alt覺 s羹ngeri (terk montaj) ve sa癟ak alt覺 aksesuar覺 kullan覺l覺r.

Al覺n Noktas覺
Yap覺n覺n sistem detay覺na g繹re boyutland覺r覺lan al覺n kaplama aksesuar覺 kullan覺lmaktad覺r.

KSD 25 / X CEPHE UYGULAMALARI

 

Sandvi癟 D羹z Kenet Sistem Cephe

Is覺 ve ses izolasyonu gerektirmeyen 癟elik konstr羹ksiyon veya betonarme prefabrik yap覺larda cephe kaplamas覺 olarak kullan覺l覺r.

1. elik kuak
2. 25/1000 D formu trapez
3. Ta y羹n羹
4. KST 25/325 d羹z kenet

kenet sistemler


Duvar n羹nde 襤zolasyonlu Cephe

Betonarme veya 癟elik yap覺larda tamirat veya yenileme ilemi i癟in 覺s覺 izolasyonlu veya 覺s覺 izolasyonsuz olarak kullan覺l覺r.

1. S覺val覺 tula duvar
2. elik kuak
3. Ta y羹n羹
4. KST 25/325 d羹z kenet

kenet sistemler


Tek Kat Cephe

elik veya betonarme prefabrik yap覺larda d覺 y羹zey kaplamas覺 olarak kullan覺l覺r.

1. S覺val覺 tula duvar
2. elik kuak
3. KST 25/325 d羹z kenet

kenet sistemler